Реализирана мобилност на наставен кадар од ФБЕ на Мармара Универзитетот во Истанбул
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Реализирана мобилност на наставен кадар од ФБЕ на Мармара Универзитетот во Истанбул


Во периодот од 14.06.2021 до 18.06. 2021 во рамки на академската 2020/2021 година остварена е Erasmus+ Staff Mobility на Mармара Унивезитет, Факултет за економија, Финансиски департмант, Истанбул, Турција, од страна на проф. д-р Слаѓана Стојановска. При тоа е реализирано гостинското предавање под наслов Подготовка на маркетинг план со финансиска анализа - Студија на случај. Од име на ФБЕ му се заблагодарувам на Еразмус координаторот Prof. Dr. Mahmut TEKÇЕ и проф. Д-р Кемал Цебеци на успешната соработка.