Повик за објавување на трудови во Списанието за одржлив развој
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Повик за објавување на трудови во Списанието за одржлив развој

 

Уредувачкиот одбор на Списанието за одржлив развој објавува повик за публикување на трудови за 25-тиот број на списанието.

Списанието за Одржлив развој официјално е дел реномираната датабаза на EBSCO, како и во датабазите на Business Source Complete и Sustainability Reference Center. Со тоа, научните трудови објавени во Списанието ќе бидат достапни во горенаведените датабази за цитирање и пребарување од страна на други истражувачи. Трудовите исто така се индексирани во датабазата на Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Краен рок за поднесување на трудовите е 15-ти ноември, 2020-та година. Трудовите треба да бидат на англиски јазик.

Упатството за подготовка на трудовите како и сите дополнителни информации можете да ги превземете нa следниот линк.