Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Професор на ФБЕ претседаваше со MIRDEC 2016 во Прага

Проф. д-р Слаџана Стојановска од Факултетот за бизнис економија претседаваше со Оштествено научната конференција MIRDEC-2 2016 (Masters International Research and Development Center) на која беа презентирани околу 50 научно истражувачки трудови од целиот свет, а истата се одржа во јули 2016, во Прага, Република Чешка.  Сите истражувачки трудови се објавени во Зборникот на трудови на следниот линк  http://www.mirdec.com/pragproceeding

 

MIRDEC (www.mirdec.com) соработува со истражувачи кои сакаат да дадат истражувачки допринос поврзани со некои оштествени прашања (финансии, економија, менаџмент, образовани, бизнис, ЕУ, претприемништво итн).

Во тек е повикот за трудови за следната конференција MIRDEC -3, која ќе се одржи од 04 до 06 април, 2017 во Будимпешта, Унгарија. (http://www.mirdec.com/ist-2)