Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Финансиски менаџмент

Дипломираниот економист на насока финансиски менаџмент е оспособен за водење на менаџерско смтководство и финансии, корпорациски финансии, инвестиционен менаџмент, финансиски институции, меѓународни финансии, хартии од вредност и портголио-анализи, стратегиски менаџмент, со продлабочени занења од областите што ќе ги избере од листата на изборни предмети за глобална економија, проектен менаџмент, капитално буџетирање, основи на маркетинг, претприемништво, ГИС-1.

 

I година


  

 

II годинаIII година

 

 

 

За сите три студиски години на насоката Финансиски менаџмент има вкупно 180 кредити.